Welkom

Welkom op de website van Logopediepraktijk Hoevelaken.
Wat is logopedie? 

Logopedie richt zich op alles wat te maken heeft met het begrijpen en producten van gesproken en geschreven taal alsmede met problemen in het mondgebied.  

Bent u op zoek naar een logopedist in Hoevelaken?

Logopediepraktijk Hoevelaken is een allround-praktijk waarbij iedereen van jong tot oud welkom is met vragen rondom afwijkende mondgewoonten, stem-, spraak- en taalproblemen en lees- en spellingsproblemen.

Er wordt gestreefd naar optimale mogelijkheden op het gebied van taal, spraak, adem, stem, gehoor en mondgedrag.


Logopediepraktijk Hoevelaken   -   Sportweg 23   -   3871 HK Hoevelaken   -   033-2540755 - info@logopediehoevelaken.com